headerphoto
Witamy!

Dla wszystkich pracowników firmy KRUSZYWOSORT  najważniejszy jest Klient ze swoimi potrzebami, marzeniami i problemami.

JESTEŚMY NAJLEPSI WŚRÓD NAJLEPSZYCH

KRUSZYWOSORT powstało w oparciu o kapitał polski. Głównym profilem działalności przedsiębiorstwa jest:
•    sprzedaż kruszyw drogowych (kwarcyty, dolomity, wapienie, chalcedonity itp.),
•    sprzedaż kruszyw z żużli stalowniczych,
•    własny transport samochodowy - bezpośrednia dostawa do kontrahenta,
•    roboty drogowe i ziemne - budowa dróg, parkingów, chodników, placów zabaw itp.,
•    rekultywacja wysypisk,
•    budowa zbiorników wodnych itp.

Zapraszamy do współpracy

Wiktor Siadaczka