W naszej ofercie znajdą Państwo kruszywa o różnej grubości

Kruszywa:

 • kruszywa drogowe,
kruszywo hydrotechniczne:
 • 63/150
 • 500/700
 • 900/1200
 • kruszywa dolomitowe,
 • kruszywa kwarcytowe,
 • kruszywa bazaltowe,
 • kruszywa wapienne,
 • żużle stalowniczego (kruszywa hutnicze),
mieszanki kruszyw
 • 0/31,5
 • 0/63
 • 0/2
 • 0/4
 • wszystkie rodzaje kruszyw obecnie produkowanych 0/4, 0/16, 0/31.5, 0/63, 31.5/63

Kontakt

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami. Opowiemy na każde pytanie. Nasze biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

ul. Marglowa 83
26-600 Radom

Możliwość dowozu do 50 km

telefon: 608 531 521
e-mail: radom@kruszywosort.pl

Piach

żwir radom

Żwir

grys i tłuczeń radom

Grys i tłuczeń

Kruszywo jest to fragment skały zbudowany z ziaren mineralnych. Materiał uzyskuje się z eksploatacji złóż piasku i żwiru pochodzenia lądowego, morskiego, aluwialnego oraz z kruszenia masywnych skał lub z recyklingu materiałów (beton rozbiórkowy).

Kategorie kruszywa

Kruszywa naturalne

Otrzymywane są ze złóż aluwialnych lub z kruszenia masywnych skał (kamieniołomy). Do ich pozyskiwania używane jest kilka rodzajów kruszarek. Należy zauważyć, że po procesie kruszenia następuje sortowanie w celu uzyskania materiałów o różnych właściwościach. Kruszywa naturalne nie ulegają żadnym przekształceniom poza mechanicznym (kruszenie, mielenie, przesiewanie, płukanie).

Kruszywa sztuczne

Skały mineralne w wyniku procesu przemysłowego, który obejmuje np. przemiany termiczne, ulegają przetworzeniu. Są to głównie kruszywa mleczne. Specjalnie opracowane do określonych zastosowań, w szczególności bardzo twarde kruszywa wzmacniające odporność na zużycie nawierzchni przemysłowych. Do tej kategorii zaliczamy m.in. piasek kwarcowy.

Kruszywa pochodzące z recyklingu

Otrzymywane z obróbki materiałów nieorganicznych stosowanych wcześniej w budownictwie, np. beton używany do rozbiórki budynków lub konstrukcji drogowych. Popularnym materiałem z tej kategorii jest gruz budowlany.

Charakterystyka kruszyw

Aby kruszywa mogły być funkcjonalne i użyteczne, muszą spełniać wymagania jakościowe. Należy zauważyć, że ich klasyfikacja zależy z jednej strony od charakteru skały (właściwości fizykochemiczne, odporność na zużycie i wstrząsy itp.), a z drugiej od cech fizycznych związanych z procesem przygotowania (czystość, rozmiar, kształt itp.). Wymagania te doprowadziły zatem do powstania dwóch cech kruszyw:

 • Kruszywa o cechach samoistnych: określane przez mineralogiczny charakter skały i jakość złoża, taki jak rzeczywista gęstość, wrażliwość na mróz, odporność na rozdrabnianie i polerowanie, nasiąkliwość i porowatość.
 • Kruszywa o cechach produkcyjnych związanych z procesem eksploatacji i produkcji: kształt (spłaszczenie), ziarnistość i czystość piasków.

Przed pozyskaniem kruszyw niezbędne jest określenie potrzeb, a następnie uwzględnienie kategorii, które nadają się do określonych założeń budowlanych. Wszelkich niezbędnych informacji dotyczących doboru oraz cen kruszywa udzielamy, kontaktując się z naszym biurem. W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości zapraszamy do skorzystania z formularza kontaktowego, lub do wizyty w naszym biurze w Radomiu.

"Jesteśmy najlepsi wśród najlepszych"

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.