„Budujemy od podstaw na fundamencie doświadczenia”

Zasadami, którymi kierujemy się przy realizacji inwestycji są: jakość, termin, cena, rzetelność oraz dobra współpraca z Inwestorem.

Politykę jakości realizujemy poprzez:

  • stałe śledzenie rynku producentów materiałów i technologii dla budownictwa oraz poszerzanie naszej oferty o najnowsze rozwiązania,
  • zatrudnienie pracowników o wysokich kwalifikacjach i sukcesywne ich szkolenie,
  • współpracę tylko z wiarygodnymi dostawcami i podwykonawcami,
  • zapewnienie terminowości wykonywanych usług.

Zapewniamy, że wszyscy pracownicy KRUSZYWOSORT znają niniejszą Politykę Jakości i realizują ją, dbając o wysoką jakość pracy na własnym stanowisku.

Skuteczność i efektywność Systemu Jakości jest przedmiotem stałego zaangażowania i odpowiedzialności właściciela. Osiąganie zamierzonej jakości usług budowlanych przy zachowaniu ekonomicznej efektywności jest głównym celem naszej polityki jakości. Jesteśmy świadomi faktu, że byt i rozwój Przedsiębiorstwa jest opary na zarządzaniu jakością w sposób zapewniający pełną satysfakcję Klienta z jakości realizacji zawartych umów przy osiąganiu pozytywnych wyników ekonomicznych Przedsiębiorstwa.

Konsekwentnie wypracowujemy sobie na rynku opinię firmy, która podjęte zadania realizuje solidnie i terminowo

Wyznaczone cele osiągamy przez:

  • dostosowywanie możliwości usługowych Przedsiębiorstwa do rosnących wymagań Klienta,
  • wnikliwą analizą każdej umowy w celu zapewnienia pełnej i terminowej jej realizacji,
  • ciągłe unowocześnianie bazy technicznej,
  • systematyczne podnoszenie kwalifikacji personelu w stopniu gwarantującym realizacją celów jakościowych,

Określenie szczegółowych celów jakościowych oraz założenie odpowiedzialności za ich realizację na wszystkich szczeblach zarządzania zapewnia uzyskanie założonego poziomu jakości naszych usług. Narzędziem do pełnej realizacji naszej polityki jakości jest wdrożenie i utrzymanie systemu jakości.

Kruszywosort oferuje dostawy kruszyw dolomitowych, kwarcytowych, wapiennych, chalcedonitów, żużli stalowniczych itp.
Oferuje dostawy piasku i żwiru pod bezpośrednie zamówienie Klienta.

Sprzedawane przez naszą Firmę kruszywa spełniają wymagania zarówno jakościowe jak i ekologiczne i mają zastosowanie w budowie:

dróg,
autostrad,
nasypów,
parkingów,
ulic i chodników.
Kruszywosort prowadzi sprzedaż kruszyw na terenie czterech województw: mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego, świętokrzyskiego.

"Jesteśmy najlepsi wśród najlepszych"

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.