Kruszywosort oferuje dostawy kruszyw dolomitowych, kwarcytowych, wapiennych, chalcedonitów, żużli stalowniczych itp. Oferuje dostawy piasku i żwiru pod bezpośrednie zamówienie Klienta. Sprzedawane przez naszą Firmę kruszywa spełniają wymagania zarówno jakościowe jak i ekologiczne i mają zastosowanie w budowie: dróg, autostrad, nasypów, parkingów, ulic i chodników. Kruszywosort prowadzi sprzedaż kruszyw na terenie czterech województw: mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego, świętokrzyskiego.

Kontakt

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami. Opowiemy na każde pytanie.
Nasze biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

ul. Marglowa 83
26-600 Radom

Możliwość dowozu do 200 km

telefon: 608 531 521
e-mail: radom@kruszywosort.pl

Nasi klienci

Przez okres wieloletniej współpracy na dzień dzisiejszy naszymi partnerami jest około 300 przedsiębiorstw drogowych, gmin, urzędów miast, zarządów dróg, nadleśnictw, zakładów gospodarki komunalnej, producentów kostki brukowej, firm transportowych oraz wiele innych podmiotów gospodarczych i instytucji użytku publicznego. Terenem działania naszej Firmy jest obszar całego kraju ze szczególnym uwzględnieniem województw: mazowieckiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego.

"Jesteśmy najlepsi wśród najlepszych"

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.